Kalendář akcí

MÁNES

Výstava

Zámek Holešov chystá největší výstavu ve své historii, výstavu slavných českých umělců jako byl Filla, Špála a Slavíček. Ve vystavených dílech se budou prolínat dvě části: současný Mánes (žijící autoři) a historie spolku Mánes (již nežijící předchůdci dnešních mánesovců).

Nejzásadnějším výstavním projektem sezony 2014 na Zámku v Holešově bude výstava Spolku výtvarných umělců Mánes. Historickým rozsahem a pojetím se jedná o největší výstavu výtvarného umění, kterou Mánes na Moravě uspořádal a která se tady kdy konala. V sedmi sálech i na chodbách bude vystaveno asi dvě stě děl žijících i nežijících členů spolku, českých malířů, sochařů, architektů, sklářů a grafiků. Výstava bude zahájena 3. června 2014 a bude trvat celé léto až do konce září.

Podle Ivana Exnera, zástupce představenstva Spolku výtvarných umělců Mánes je tato výstava skutečně unikátní, protože spolek v takovém rozsahu na Moravě nikdy nevystavoval. Na holešovském zámku budou viset například obrazy Emila Filly, Václava Špály, Oldřicha Koníčka, Antonína Slavíčka, Josefa Čapka, Miloše Jiránka, Františka Muziky a dalších. Ze současných členů budou vystavovat například grafici Adam Hoffmeister a Jan Švankmajer, sochaři Stanislav Hanzík, Jasan Zoubek, Josef Klimeš a Peter Oriešek, malíři Martin Zálešák, Eva Chmelová, Aleš Knotek, Michael Rittstein a Markéta Jírová, architekti Jiří Lasovský a Tomáš Novotný a sklář Jaromír Rybák.

Díla budou zapůjčena ze sbírek spolku a pojišťovny Kooperativy, od soukromých sběratelů a z majetku autorů. Součástí výstavy bude videoprojekce a také expozice, která na dvaceti panelech zdokumentuje historii spolku Mánes od jeho založení do současnosti.

S.V.U. Mánes, založený studenty uměleckých škol v roce 1887, sdružil dlouhý zástup generací českých malířů, sochařů, architektů i teoretiků a historiků umění. Spolek patřil k progresivním uměleckým hnutím, která do našeho kulturního prostředí přinášela nové proudy a otevírala „okna do Evropy“. V letech 1949 až 1989 byla spolková činnost zakázána. Od roku 1990 spolek znovu pokračuje ve své veřejné činnosti a zahrnuje široké spektrum umělců různých generací a různého oborového zaměření. Výstava na zámku v Holešově bude díky svému rozsahu a zastoupení nejlepších výtvarníků českého původu hlavní výstavou sezony 2014 na holešovském zámku.

Místo konání:

Pořadatel:

Termíny:

DatumČasNázev
2.6.2014 - 30.9.2014MÁNES

Zpět do seznamu